EDUCA Podcast
EDUCA คุยรอบโลก กับครูของเรา EP.2: AI กับการเรียนรู้และ ระบบนิเวศการเรียนรู้

EDUCA คุยรอบโลก กับครูของเรา EP.2: AI กับการเรียนรู้และ ระบบนิเวศการเรียนรู้

July 21, 2020

คุยรอบโลก กับครูของเรา Podcast ที่ EDUCA ร่วมพูดคุยกับ อ.แหวว รศ.ดร. สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา จากงาน Global ED Talk  ระบบการศึกษาที่จะก้าวผ่านโรคระบาดใหญ่ โควิด-19 การเรียนรู้ในโลกของปัญญาประดิษฐ์ (AI-Artificial Intelligence World) และ ระบบนิเวศของการเรียนรู้ Ecosystem of learning environment การจัดสภาพการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีโอกาส และความเท่าเทียมในการเรียนรู้ของเด็กตามศักยภาพของแต่ละคน 

EDUCA คุยรอบโลก กับครูของเรา EP.1: ออกแบบ…การเรียนรู้ใหม่

EDUCA คุยรอบโลก กับครูของเรา EP.1: ออกแบบ…การเรียนรู้ใหม่

July 15, 2020

EDUCA Podcast คุยรอบโลก กับครูของเรา ตอนแรก ร่วมพูดคุยกับ อ.แหวว รศ.ดร. สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา จากบทสนทนาใน Global ED Talk กับ Anthony Mackay และ Andreas Schleicher มุมมองของนักการศึกษาไทย ผ่านนักการศึกษาโลก ระบบการศึกษาที่จะก้าวผ่านโรคอุบัติใหม่ โควิด-19 การระบาดใหญ่ที่ทั่วโลกเผชิญ อนาคตของการสอน และการเรียนรู้ เราจะได้เห็นแนวคิดเรื่องการ ออกแบบ (Redesign) ระบบการศึกษาใหม่

EDUCA Cafe EP.19: 5 แนวทาง สร้างให้ “ครู” เรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างแท้จริง

EDUCA Cafe EP.19: 5 แนวทาง สร้างให้ “ครู” เรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างแท้จริง

July 1, 2020

EDUCA CAFÉ Podcast นำเสนอกลยุทธ์เพื่อช่วยพัฒนาวิชาชีพครู ผ่าน 5 แนวทาง สร้างให้ “ครู” เรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างแท้จริง เชื่อมโยงกับปัจจัยภายในต่างๆ การมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ของครู ครูควรสามารถตัดสินใจเลือกการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เงื่อนไขเชิงโครงสร้างของโรงเรียน

อ้างอิง: https://www.edutopia.org/blog/five-ways-increase-teacher-agency-professional-development-anne-obrien

EDUCA Cafe EP.18 จัดสรรงบให้รอดในช่วงวิกฤต 5 บทเรียนจากสหรัฐฯ (2)

EDUCA Cafe EP.18 จัดสรรงบให้รอดในช่วงวิกฤต 5 บทเรียนจากสหรัฐฯ (2)

June 24, 2020

EDUCA CAFÉ Podcast ยังคงเจาะประเด็นการบริหารจัดการงบประมาณของโรงเรียน เรารู้ 2 บทเรียนจากสหรัฐฯ จัดสรรงบอย่างไรให้รอด คือการจัดสรรแต่เนิ่นๆ ไม่รอวิกฤต และ อย่าใช้สูตรเดิมที่ล้าสมัย ใจัดสรรงบที่ใช่ ในพื้นที่ที่ต้องการที่สุด ในตอนนี้เราจะได้ฟัง 3 แนวทางเพื่อความอยู่รอดกันต่อ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบแบบอัตราคงที่ ไม่ใช่วิธีที่ดีสำหรับทุกพื้นที่ เรียนรู้ที่จะการออม และ คิดเสมอ หากต้องมีการตัดงบ หรือเลิกจ้างโครงการใดๆ ก็ตาม เพราะบางโครงการถือเป็นรากฐานสำคัญในอนาคตต่อไป

EDUCA Cafe EP.17 จัดสรรงบให้รอดในช่วงวิกฤต 5 บทเรียนจากสหรัฐฯ (1)

EDUCA Cafe EP.17 จัดสรรงบให้รอดในช่วงวิกฤต 5 บทเรียนจากสหรัฐฯ (1)

June 17, 2020

EDUCA CAFÉ Podcast เจาะประเด็นการบริหารจัดการงบประมาณของโรงเรียนเป็นเรื่องที่ผู้บริหารทุกคนต้องจัดการ ในช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นมาฟัง 5 บทเรียนจากสหรัฐฯ จัดสรรงบอย่างไรให้รอด ซึ่งการบริหารการศึกษาที่สหรัฐฯ จะเป็นการกระจายอำนาจแต่ละรัฐมีอำนาจในการจัดการและใช้งบประมาณได้ด้วยตัวเอง ถอดบทเรียนจากการสถานการณ์โลก เพราะสภาพถดถอยทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จนมีผลกระทบในวงกว้าง และวงการการศึกษาก็มีผลกระทบเช่นกัน มี 5 แนวทางในการจัดสรรงบประมาณเพื่อความอยู่รอดมาให้ได้ศึกษากัน

EDUCA Cafe EP.16 แก้ Crisis ด้วย CRISIS ปรัชญาการสอนสไตล์ครูๆ

EDUCA Cafe EP.16 แก้ Crisis ด้วย CRISIS ปรัชญาการสอนสไตล์ครูๆ

June 9, 2020

EDUCA CAFÉ Podcast คุยกันตามภาษาครู Cool ยังอยู่กับเรื่องการปรับแก่นความคิด ปรัชญาการสอนของครูภายใต้สถานการณ์ วิกฤตการณ์โควิด 19 EDUCA อยากให้ครูถามตัวเองด้วยชุดคำถามต่อไปนี้ ซึ่งจำง่ายโดยใช้ CRISIS Capability: (สมรรถภาพ), Reliability: (ความน่าเชื่อถือ) ,Inability: (สิ่งที่ไม่สามารถทำได้),Suitability: (ความเหมาะสม) ,Ingenuity: (ความช่างคิด/ความฉลาด) และ Sustainability: (ความยั่งยืน) ทำให้รู้สึกคิดได้ชัดเจน วางแผนได้สอดคล้องกับความเชื่อ หรือปรัชญาการสอนของท่าน

EDUCA Cafe EP.15 ปรัขญาการสอนสไตล์ครูๆ

EDUCA Cafe EP.15 ปรัขญาการสอนสไตล์ครูๆ

June 4, 2020

การปรับแก่นความคิด ปรัชญาการสอนของครูภายใต้สถานการณ์ วิกฤตการณ์โควิด 19 ครูมีความเชื่อในเรื่องการสอน และการเรียนรู้ของเด็กๆอย่างไร สำหรับครูหลายคน แล้วความเชื่อในงานการสอนของพวกเขา ไม่ได้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงของตัวเองเลย ใน EDUCA CAFÉ Podcast คุยกันตามภาษาครู Cool

อ้างอิง
Tombrella, A. (2020, May 18). Revising Your Teaching Philosophy for This Crisis. Retrieved June 4, 2020, from https://www.edutopia.org/article/revising-your-teaching-philosophy-crisis

EDUCA Cafe EP.14 แผนการกลับมาเปิดโรงเรียนอีกครั้ง: แนวโน้มจากหลายพื้นที่

EDUCA Cafe EP.14 แผนการกลับมาเปิดโรงเรียนอีกครั้ง: แนวโน้มจากหลายพื้นที่

May 27, 2020

ตัวอย่างจากต่างประเทศในการจัดการวางแผนการเปิดโรงเรียนอีกครั้ง แต่ละพื้นที่ทั่วโลกก็มีวิธีจัดการแตกต่างกัน ขึ้นกับ 3 ปัจจัยดังนี้การแพร่กระจายของเชื้อโรคในพื้นที่รุนแรงมากน้อยแค่ไหน โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข การกำหนดตารางเรียนประจำปีของเขตพื้นที่ และประเทศต่างๆ  แนวโน้มทั่วโลก ที่แต่ละประเทศเลือกใช้มีอะไรบ้างติดตามได้ใน EDUCA Cafe Podcast คุยกันภาษา Cool ครู

EDUCA Cafe EP.13 เตรียมครูให้พร้อมสำหรับเทคโนโลยี

EDUCA Cafe EP.13 เตรียมครูให้พร้อมสำหรับเทคโนโลยี

May 19, 2020

EDUCA Cafe Podcast คุยกันภาษา Cool ครู  ประเทศชั้นนำที่มีการเตรียมความพร้อมให้กับนักการศึกษาในเรื่องการใช้งานเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอน ต่างก็ใช้วิธีการที่แตกต่างกันออกไป และกลยุทธ์หลักอย่างหนึ่งก็คือการคอยอำนวยความสะดวกในการดูแลกลุ่มเพื่อนครูด้วยกัน มาฟังกลยุทธ์จาก 3 ประเทศเหล่านี้ เกาหลีใต้, ฟินแลนด์ และ เอสโตเนีย ในการเตรียมความพร้อมให้ครูในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

EDUCA Cafe EP.12 วิกฤต Covid-19 กับผลกระทบต่อเด็กทั่วโลก ที่ยังไม่มีใครรู้คำตอบ

EDUCA Cafe EP.12 วิกฤต Covid-19 กับผลกระทบต่อเด็กทั่วโลก ที่ยังไม่มีใครรู้คำตอบ

May 4, 2020

โรงเรียนต้องปิด เลื่อนเปิดเทอมจากวิกฤต COVID-19 ในครั้งนี้ ไม่ต่างอะไรกับการทดลองครั้งใหญ่ที่สุดของโลกที่กำลังสร้างผลกระทบร้ายแรงต่อเด็ก ที่น่ากลัวคือ เราไม่รู้จะว่าเหตุการณ์นี้จะสิ้นสุดลงเมื่อไร และผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นจะเปลี่ยนแปลงเด็กๆ ไปมากแค่ไหนตลอดช่วงชีวิตของพวกเขา COVID-19 ทำให้เราได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้คนรอบตัวเรา ผลจากงานวิจัยมากมาย ทำให้เรารู้ว่าจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างกับเด็กๆ กับ EDUCA Cafe Podcast คุยกันภาษา Cool ครู