ลอง ฟัง (E)DU ตอนนี้เป็นฉบับ Uncut ของซีรีส์ Online Learnนิ่ง? (2) ตอน สร้างทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเอง กับ อ.ดี้ พาทุกคนไปทำความรู้จักกับความท้าทายในการออกแบบการเรียนรู้ของครูให้นักเรียนสามารถทำงาน และเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง หรือ Self-directed Learning ระหว่างที่อยู่ในช่วงเรียนออนไลน์ของ ผศ.ดร.จุฑารัตน์ หรือ อ.ดี้ จากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ไปแล้ว ขอบอกว่าคลิปเสียงบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่ยังไม่ถูกเปิดเผย

ในตอนนี้ ลองฟัง (E)DU Podcast นำตอนที่ได้คุยกับ ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล จากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ มาแลกเปลี่ยนในมุมของอาจารย์ผู้สอนเองถึงผลกระทบจากการสอนออนไลน์ และประเด็นสำคัญที่ไม่ได้มีแค่การเตรียมสอน แต่ยังมีเรื่องการรักษาสุขภาพจิตของกันและกันอีกด้วย ในฉบับ Uncut ลองฟังดู

ลองฟัง (E)DU ตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์ Online Learnนิ่ง?  ในตอนก่อนหน้าเราได้เห็นมุมมองของอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยกันไปแล้ว ในวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจาก ครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ครูพิมวดี จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่มาเล่าประสบการณ์ในการสอนออนไลน์ เมื่อการสอนออนไลน์เหมือนกลับมาฝึกสอนใหม่อีกรอบ ปรับตัวแรกคือเรื่องเทคโนโลยี สอนสด หรือแขวนคลิป โรงเรียนที่เปิด Onsite และ Online ไปพร้อม ๆ กัน ทำงานอย่างไร โดยเฉพาะเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครูจะให้ความช่วยเหลืออย่างไร เช็กความพร้อมของผู้เรียน การสร้างกฎ กติการ่วมกันเพื่อสร้างความสะดวกให้ผู้เรียนมากที่สุด การรวบรวมสื่อการสอน แอปพลิเคชันเพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้มากที่สุด ประสบการณ์การสอนออนไลน์ในฐานะครูรุ่นใหม่ พร้อมแนะนำถึงวิธีการเตรียมตัวสอนออนไลน์ รวมไปถึงการรับฟังเสียงของนักเรียน เพื่อช่วยกันพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ให้ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ลองฟัง (E)DU พาไปพูดคุยกับ ผศ.ดร.จุฑารัตน์ วิบูลผล ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเรื่อง SDL Self-Directed Learning การเรียนรู้แบบนำตัวเอง นักการศึกษาอาจรู้จักคำอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน แต่ SDL มีความเฉพาะ ผู้เรียนเป็นผู้กำกับ ดูแล จัดการเรียนรู้ของตัวเอง ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต แรกเริ่มมาจากการศึกษาผู้ใหญ่ การเรียนรู้ด้วยการนำตัวเอง แค่รู้ว่าชอบเรียนอะไรไม่พอ แต่จะมีเนื้อหาบางเรื่องเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นของผู้เรียนที่ต้องรู้ กระบวนการเรียนรู้ประเภทนี้ใกล้เคียงกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน แต่ผู้ทำกระบวนการคือผู้เรียนทั้งหมด เราจะเห็น SDL มากขึ้นในระบบการศึกษาตามหลักสูตรทั่วไป โดยผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตัวเองที่หลากหลาย ตามแบบฉบับของตัวเอง ถ้าคุณครูกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการนำตัวเอง ครูนำ SDL ไปประยุกต์ใช้ในบทเรียนได้อย่างไร ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะการเรียนการสอนทางไกลในปัจจุบัน สำคัญที่แหล่งเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากแค่ไหน ถึงจะให้เด็กจัดการกระบวนการเรียนรู้เอง แต่ครูต้องมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะด้านกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ นอกจากครูเชื่อ ต้องทำให้นักเรียนเชื่อด้วย ว่าเขาทำได้ และ การกำหนดเวลาที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความหลากหลายทุกคน

หลังจากที่ได้ฟังในมุมของผู้เรียนไปแล้ว ในตอนนี้ทางรายการได้รับเกียรติจาก ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล จากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ มาแลกเปลี่ยนในมุมของอาจารย์ผู้สอนเองถึงผลกระทบจากการสอนออนไลน์ และประเด็นสำคัญที่ไม่ได้มีแค่การเตรียมสอน แต่ยังมีเรื่องการรักษาสุขภาพจิตของกันและกันอีกด้วย รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ลองฟังดู

Podcast น้องใหม่ ใส่ใจการศึกษา

นิสิต นักศึกษาครูในหลากหลายมหาวิทยาลัยน่าจะเริ่มปิดเทอมกันแล้ว บางแห่งก็กำลังจะเปิดเรียนปีการศึกษาใหม่ แต่ไม่ว่าจะกลุ่มใดต่างก็ได้พบกับการเรียนในสภาวะไม่ปกติมามากกว่า 1 ปีแล้ว ฟิล์มกับเล้งชวนครูมาฟังซีรีส์ใหม่ ชื่อ Online Leran นิ่ง? ในตอนแรกอยากพาทุกคนไปทบทวนประสบการณ์ว่าเจออะไรมาบ้าง และได้ตกผลึกความคิดอะไร จากการเรียนออนไลน์ในระดับมหาวิทยาลัยกัน

หากผู้ฟังคนไหนอยากร่วมแลกเปลี่ยนก็ส่งมาที่ใต้คอมเมนต์ใน YouTube ได้เลย และหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like กด subscribe และสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดี ๆ จาก EDUCA 

ก่อนจะจบซีรีส์มองระบบผลิตครูในตอนที่ 12 นี้ไป ฟิล์ม และเล้งขอชวนว่าที่ครู และผู้ฟังทุกคน ลองมาดูผลการสำรวจทั้งใน และต่างประเทศว่าคนไทย และคนในประเทศชั้นนำอื่น ๆ มองเห็นวิชาชีพครูเป็นอย่างไร แล้วอาชีพครูอยู่ส่วนไหนของสังคม ลองฟังดู

ในตอนที่ 11 นี้ฟิล์มและเล้งขอชวนว่าที่ครูทุกคนทั้งในระดับมัธยม และอุดมศึกษามาดูกันว่า กว่าจะได้เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมตัวเป็นครูคนใหม่ในห้องเรียนของนักเรียนผู้โชคดี โครงสร้างหลักสูตรจะเป็นอย่างไร มีกิจกรรมอะไรที่ต้องทำบ้าง มาลองฟังดู
Podcast น้องใหม่ ใส่ใจการศึกษา

กติกาประจำห้อง หรือข้อตกลงในชั้นเรียนเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากช่วยจัดการ จัดระเบียบชั้นเรียนแล้ว ยังสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการเรียนรู้ให้นักเรียนทุกคน EDUCA Cafe Podcast มานำเสนอแนวทางการออกแบบในการสร้างกติการร่วมกันในชั้นเรียน โดยคุณ Todd Finley ที่นำเสนอใน เว็บไซต์ Edutopia ผ่านกิจกรรมดังนี้ เริ่มจากแบ่งกลุ่มนักเรียน และให้ระดมความคิดเห็น ว่าอะไรที่ขัดขวางการเรียนรู้ของตนบ้างในภาคเรียนที่ผ่านมา และทำอย่างไร เพื่อจะป้องกันไม่ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอีก เมื่อได้ประเด็นแล้วจึงนำของทุกกลุ่มมารวมกัน ทำให้กระชับ ปฏิบัติได้จริง และควรมีประมาณ 5-10 ข้อ เมื่อมีการสร้างข้อตกลงที่ใช้ร่วมกันในห้องเรียนแล้ว ก็ต้องยึดถือตามนั้น ปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ ไม่ละเมิดสิทธิพื้นฐานของทุกคน รวมถึงไม่ขัดขวางโอกาสในการเรียนรู้ระหว่างกัน

แต่ครูเองก็ต้องคอยสังเกต ว่าข้อตกลงนั้นใช้ได้จริงหรือไม่ ควรปรับหรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ไม่ควรสร้างเฉพาะ “สิ่งที่นักเรียนควรทำ” แต่ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ออกแบบ “สิ่งที่ทุกคนควรทำ” ด้วย

Classroom norms: Developing a language of public agreement to eliminate "noise". Office of the Vice Provost for Advances in Learning. (n.d.). https://vpal.harvard.edu/classroom-norms. 

Finley, T. (2014, August 12). The Science Behind Classroom Norming. Edutopia. https://www.edutopia.org/blog/establishing-classroom-norms-todd-finley. 

ในตอนที่ 10 ของ ลองฟัง (E)DU Podcast นี้ ฟิล์มและเล้งยังคงพูดถึงระบบพัฒนาครูใหม่ของไทยกันต่อในซีรีส์ "มองระบบผลิตครู" แต่มาในมุมที่กว้างขึ้นกับคำถามที่ว่า จรรยาบรรณครูมีบทบาทสำคัญอย่างไรในงานครู และที่ผ่านมาจิตวิญญาณความเป็นครู และจรรยาบรรณครูยังมีความสำคัญขนาดไหนในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเร็วเช่นนี้ ในลองฟัง(E)DU

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App